درباره ما

دفتر معماری آد
بیشتر با دفتر آد آشنا شوید!

درباره ما

دفتر معماری آد

تاریخچه آد

سال تاسیس دفتر آد سال 1390 می باشد
از جمله پروژه های ملی …
و …

تیم حاضر

حسین_حسنی_دفتر_معماری_آد_مدیریت

حسین حسنی

مدیریت
امین_حبیبی_دفتر_معماری_آد_مدیریت

امین حبیبی

مدیریت
ماهان_براتی_مهندس_برق

ماهان براتی

مهندس برق
پوریا_میرزایی_مهندس_معمار

پوریا میرزایی

مهندس معمار

محمد علی ستاره

تصویر بردار
نازنین_اسماعیل_نظری_مهندس_معمار

نازنین اسماعیل نظری

مهندس معمار
الهه_سیدی_مدیریت_مالی

الهه سیدی

مدیریت مالی
حمید_رضایی_مهندس_عمران

حمید رضایی

مهندس عمران
مجید_رضایی_مهندس_عمران

مجید رضایی

مهندس عمران
حسام_فرجی_مهندس_معمار

حسام فرجی

مهندس عمران

ناشناخته

ناشناخته

ناشناخته

ناشناخته

ناشناخته

ناشناخته

همکاران گذشته