درباره ما

آد

دفتر معماری و طراحی

آد

[اسم]

غلبه. قهر قوّت. نیرو. زور سختی

آد به معنی قدرتمند اشاره به انجام کاری بزرگ یا پیچیده دارد. دفتر معماری آد فعالیت خود را در زمینه طراحی معماری و ساخت از سال 1390 توسط حسین حسنی و امین حبیبی آغاز کرد. این مجموعه شامل دو دفتر مرکزی تهران و دفتر اجرا دماوند است.

تیم آد

حسین-حسنی-12

حسین حسنی

معمار مسئول
امین-حبیبی-11

امین حبیبی

معمار مسئول
صدف عزیزی1

مهندس معماری

صدف عزیزی

موژان بصیری1

مهندس معماری

موژان بصیری

فاطمه-عظیمی-2

مهندس معماری

فاطمه عظیمی

محمد نصیر1

مهندس معماری

محمد نصیر

ماهان براتی1

مهندس معماری

ماهان براتی

مسلم عابدی1

کارشناس امور اداری

مسلم عابدی

حمید-رضایی-2

مهندس عمران

حمید رضایی

الهه-سیدی-33

کارشناس حسابداری

الهه سیدی

مهدی-درویش-غلامی-2

مهندس عمران

مهدی درویش غلامی

فائقه-آذربایجانی-2

مهندس شهرسازی

فائقه آذربایجانی

مجید-رضایی-2

مهندس عمران

مجید رضایی

زهرا-فرجی-2

مهندس معماری

زهرا فرجی

حسام-فرجی-2

مهندس معماری

حسام فرجی

زینب-صادقی-2

کارشناس کنترل پروژه

زینب صادقی

ملیحه-سیدی-2

کارشناس حسابداری

ملیحه سیدی