درباره ما

آد

دفتر معماری و طراحی

آد

[اسم]

غلبه. قهر قوّت. نیرو. زور سختی

آد به معنی قدرتمند اشاره به انجام کاری بزرگ یا پیچیده دارد. دفتر معماری آد فعالیت خود را در زمینه طراحی معماری و ساخت از سال 1390 توسط حسین حسنی و امین حبیبی آغاز کرد. این مجموعه شامل دو دفتر مرکزی تهران و دفتر اجرا دماوند است.

تیم آد

حسین حسنی

معمار مسئول

امین حبیبی

معمار مسئول

مدیر اجرایی

حمید رضایی

مهندس معماری

محمد نصیر

مهندس معماری

موژان بصیری

مهندس الکتریکال

ماهان براتی

کارشناس امور اداری

مسلم عابدی

کارشناس حسابداری

الهه سیدی

مهندس عمران

مهدی درویش غلامی

مهندس شهرسازی

فائقه آذربایجانی

مهندس عمران

مجید رضایی

مهندس معماری

زهرا فرجی

مهندس معماری

صدف عزیزی

مهندس عمران

حسام فرجی

کارشناس کنترل پروژه

زینب صادقی

کارشناس حسابداری

ملیحه سیدی

مدیر سئو (seo manager)

امیر قوامی