نما

طراحی، ساخت و اجرای نما یکی از خدمات بسیار مهم گروه معماری آد است. نمای ساختمان اولین بخشی است که به محض ورود به محوطه جلب توجه می کند و سبک کلی طراحی و ساخت را مشخص می کند. تلاش کرده ایم تا بهترین نمای ساختمان را با توجه به نوع کاربری، خصوصیات محیطی و اقلیمی، طراحی کرده و به مرحله اجرا برسانیم.

از همین بخش خدمات نما

آخرین مقالات

از طراحی و چیدمان