استخدام دفتر معماری آد

اگر توانایی هم راه شدن با ما در این مسیر سخت و پر چالش را داری در تیم ما برای شما جای هست...

استخدام دفتر معماری آد

اگر شما دوست عزیز علاقمند هستید در یک فضای صمیمی، که همه اعضاء تيم به طور مداوم برای بهبود و پیشرفت خود تلاش می کنند باشید، خوشحال می شویم رزومه خودتان را ارسال کنید.لطفا به همراه پورتفولیو گزارش کوتاهی از دستاورد های درخشان خودت و تیمی ات را هم بفرست.راستی هدف ما ، جابجا کردن مرز های معماری و ساختمان سازی است.