حرا قشم

"
"
"
"
"
اطلاعات پروژه:

نام پروژه: حرا قشم

نوع ساختمان : تاسیسات برق

معماران مسئول : حسین حسنی، امین حبیبی

کارفرما : شرکت نفت سیوان

مساحت پروژه : 250 متر مربع

تاریخ طراحی : 1399

موقعیت پروژه : قشم

رندر : پوریا میرزایی

مدیر اجرایی : حمید رضایی


این پروژه در استان هرمزگان، منطقه ی قشم و در مجاورت خلیج فارس و جنگل های حرا واقع شده است. طی بازدید از محل سایت پلان پروژه و خواسته های کارفرما که در حوزه ی نفتی فعالیت داشتند وهمچنین نیاز به ساختمانی جهت پست برق به مجموعه ی ما ارجاع داده شد و دراین طراحی با توجه به معماری بومی آن منطقه و همچنین قرارگیری این پروژه در مجاورت قنات قدیمی که با معماری بومی همان منطقه سازگاری داشت، ما را به سمت این سبک از معماری سوق داد.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمت های مورد نیاز علامت گذاری شده اند