ویلا سه بر

اطلاعات پروژه:

نام پروژه: ویلا سه بر

نوع ساختمان : ویلایی

معماران مسئول : حسین حسنی، امین حبیبی

کارفرما : خانم عسگری

مساحت پروژه : 300 متر مربع

تاریخ طراحی : 1400

موقعیت پروژه : دماوند ، دشتمزار

رندر : پوریا میرزایی

مدیر اجرایی : حمید رضایی

ثبت نظر

شماره تماس تنها برای ارتباط با شماست و در سایت منتشر نخواهد شد