طراحی فضای درمانی و بیمارستانی

فضاهای درمانی و بیمارستانی به دلیل اهمیت بالا و ارتباط مستقیم با سلامت مردم نیازمند طراحی خاص و رعایت کردن تمامی اصول مورد تأیید وزارت بهداشت و معماری و همچنین استفاده از بهترین متریال و شیوه ساخت است. گروه معماری آد با در نظر گرفتن تمامی اصول و ضوابط محیطی کاربردی، کارآمد و آرامش بخش جهت رفاه حال بیماران و پرسنل ایجاد خواهد کرد.